VCN Healthcare Jobs

Virtual Career Network Healthcare mobile logo

Job Information

General Electric Sommerjobb ved GE Healthcare Lindesnes in Lindesnes, Norway

Job Description Summary

Job Description

Er du underveis i utdannelsen til bachelor eller master og er interessert i sommerjobb ved vår fabrikk innen naturvitenskaplige og teknologiske fag? Vi søker kandidater til stillinger i følgende avdelinger:

  • Kjemi og prosessutvikling

  • Digital

  • Teknisk engineering (mekanisk teknologi)

Additional Information

Relocation Assistance Provided: No

DirectEmployers